Eargasm Deep Talk

EAR08 How to Audition ทีมงานออดิชั่นอยากเห็นอะไรจากคนมาประกวดร้องเพลง

April 27, 2018

ก่อนจะได้แสดงความสามารถออกอากาศในรายการเพลง ทุกคนต้องผ่านด่านออดิชั่นกันก่อน ซึ่งการจะสร้างความประทับใจให้ทีมงานออดิชั่น หรือทีม scout นั่น ถือว่าเป็นเรื่องที่กดดันและอาศัยเทคนิคอยู่พอสมควรเลย

Eargasm Deep Talk เอพิโสดนี้ จึงขอเชิญผู้ที่เคยทำหน้าที่ scout และผู้ที่เคยส่งคนไปออดิชั่น มาคุยว่าการสร้างความประทับใจในขั้นแรกของการคัดเลือกนั้น ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

Time index
02:00 สิ่งแรกที่ควรคิดเมื่ออยากสมัครแข่งรายการเพลง
09:44 เลือกเพลงที่เหมาะกับตัวเอง
18:00 รู้จักตัวเองให้ดีพอ
23:22 First Impression คือสิ่งสำคัญ
24:47 ปัญหาการเลือกเพลงที่ใหญ่กว่าตัวเอง
37:22 กระบวนการต่อไปจากการออดิชั่น
45:16 ความในใจทีมงานออดิชั่น

อ่าน shownotes ได้ที่ https://thestandard.co/podcast/eargasmdeeptalk08/